Chế tạo quạt công nghiệp

Chúng tôi sẽ thiết kế và cung cấp các loại quạt công nghiệp theo nhu cầu của Quý Doanh Nghiệp. Chế tạo hoàn chỉnh và cân bằng động quạt công nghiệp do DIM sản xuất

   
CÔNG TY TNHH CƠ KHI DIM, Dịch vụ cân bằng động