CÂN BẰNG ĐỘNG

Cân Bằng Động là dịch vụ phục vụ tới Quý Doanh Nghiệp trong công việc bảo dưỡng, chống rung cho các chi tiết quay tốc độ cao, các chi tiết quay từ 1 kg đến 5 tấn, trực tiếp phục vụ sản xuất.

Cân bằng tại hiện trường: với chi tiết quay lớn, hoạt động trong điều kiện cộng hưởng và không tiện tháo lắp khi cần cân bằng, chúng tôi sẽ có mặt tại hiện trường bằng thiết bị phân tích và xử lý rung tại chỗ.

Cân bằng Động tại TP.HCM: chúng tôi phục vụ Quý khách hàng bằng hệ thống máy Cân Bằng Động hệ cứng, đạt tiêu chuẩn ISO 1940/1 với những ưu điểm vượt trội.CÔNG TY TNHH CƠ KHI DIM, Dịch vụ cân bằng động